KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76
+48 22 636 34 77

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonakpbunibud@wp.pl
unibud@neostrada.pl

Kontakt

O korporacji

     Korporacja UNI-BUD jest dobrowolnym stowarzyszeniem działającym na rzecz budownictwa, zarejestrowanym od 1991 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000009103. Korporacja ma na celu reprezentowanie członków wobec władz oraz innych organizacji i instytucji, działanie na rzecz tworzenia prawidłowych warunków rozwoju przedsiębiorstw oraz organizowanie pomocy w ich działalności zarówno w kraju jak i za granicą.
     UNI-BUD jest organizacją ogólnopolską, zrzeszającą przedsiębiorców – osoby fizyczne, jako członków zwyczajnych, oraz firmy działające w obszarze szeroko rozumianego sektora budownictwa i pozostałych usług, jako członków wspierających.

     Stowarzyszone firmy oferują bardzo szeroki zakres usług – od projektowania i realizacji obiektów „pod klucz", po różnorodne specjalistyczne usługi jak np. prace hydrotechniczne, tunelowe, instalacyjne, stoczniowe, konserwację zabytków, rewitalizację, prace remontowe, wykończeniowe, wyburzeniowe, usługi sprzętowe, dostawy materiałów i inne usługi.
     Nasi przedsiębiorcy posiadają bogate doświadczenie w eksporcie usług na rynku europejskim; w Niemczech, Norwegii, Francji i innych krajach, gdzie są cenionymi partnerami w realizacji prestiżowych obiektów z zakresu budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, infrastrukturalnego i w/w usług specjalistycznych.

czytaj więcej ... strzalka

strzalka

Cele i metody działania

Podstawowe cele naszego stowarzyszenia:

 • reprezentowanie członków wobec władz, innych organizacji i instytucji w kraju i za granicą
 • działanie na rzecz tworzenia prawidłowych warunków rozwoju przedsiębiorstw
 • organizowanie pomocy w ich działalności w kraju i za granicą
 • promocja i wspieranie firm w ich ekspansji za granicę

Formy przynależności

ludziki
członkowie zwyczajni Członkiem zwyczajnym Korporacji może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, zainteresowana wspieraniem rozwoju nowych form budownictwa...

ludziki2
członkowie wspierający Członkiem wspierającym Korporacji może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, krajowa lub zagraniczna...Czytaj wiecej ...strzalka

ludziki
członkowie honorowi Członkiem honorowym Korporacji może zostać osoba fizyczna, która dzięki swemu działaniu wspiera działalność firm budowlanych lub wpływa na rozwój...

Władze organizacji

Z A R Z Ą D
Prezes Zarządu Reduch–Widelska Barbara,
KPB UNI-BUD

Wiceprezes Zarządu Wróblewski Piotr,
Prezes Zarządu WRO-SYSTEM GmbH

Członek Zarządu Duraj Marcin,
Dyrektor Generalny Marwoj Sp. z o.o.

zobacz cały skład władz organizacji

Aktualności

 • Zaproszenie: Seminarium szkoleniowe 16.11.2018 r.

  Serdecznie zapraszamy Członków, Partnerów i wszystkich zainteresowanych na ostatnie tegoroczne seminarium szkoleniowe UNI-BUD-u poświęcone:

  I. Planowanym zmianom prawa w zakresie transgranicznego świadczenia usług, w tym m.in.:

  • Znowelizowana wersja dyrektywy o delegowaniu 2018/957/UE zastępująca
   dyrektywę 96/71/UE;
  • Planowane zmiany rozporządzeń dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 883/2004 i 987/2009.
  • Propozycje dyrektywy w/s przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE;
  • Projekt utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy /ELA/.

   

  II. Problematyce ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych i świadczących pracę w dwóch lub więcej krajach członkowskich:

  • Aktualny stan prawny i bieżące problemy firm;
  • Nowe wyzwania i zadania dla przedsiębiorców delegujących pracowników w świetle planowanych zmian prawa europejskiego i krajowego;
  • Praktyczne zasady delegowania pracowników za granicę w świetle obowiązującego prawa i planowanych zmian.

   

  III. Problematyce podatkowej związanej z delegowaniem:

  • Ważne orzecznictwo z ostatniego okresu;
  • Istotne zmiany prawne, orzecznictwo i praktyka.

   

  IV. Wybranym aspektem prawnym działalności polskich przedsiębiorstw w Niemczech.

   

  W charakterze Prelegentów wystąpią m.in.: Pani Poseł Danuta  Jazłowiecka, Pani Anna Siwiecka – Ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych, Pan Piotr Popek – Manager  z KPMG oraz Pan Mecenas Ralf Spielhofen z Kancelarii Prawnej Spielhofen w Dusseldorfie. 

   
  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z naszym biurem:
  Tel.:  22 636-34-76 lub E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
 • Odpowiedź Komisji Europejskiej na pytania dotyczące długoterminowego delegowania - zasady "naliczania" i "zerowania" okresu delegowania

  PYTANIA DO PE od Pani Poseł Danuty Jezłowieckiej Europarlament:

   Przedmiot: Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 96/71/WE - zastosowanie do kontraktów w realizacji

  W dniu 29 maja br. Parlament Europejski przyjął w głosowaniu plenarnym tekst zmieniający dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Tekst ten został także formalnie przyjęty przez Radę EPSCO w dniu 21 czerwca br. Oznacza to, iż zrewidowana dyrektywa zacznie obowiązywać w połowie 2020 roku. Niestety w dyrektywie brak jest przepisu mówiącego o tym, jak jej wejście w życie wpłynie na kontrakty będące w realizacji. W związku z powyższym i w związku z licznymi zapytaniami ze strony pracodawców zwracam się do Komisji Europejskiej o odpowiedź na pytanie:

  1) Czy zrewidowana dyrektywa będzie miała zastosowanie do kontraktów w realizacji czy tylko do nowych kontraktów zawartych po dacie, od jakiej zrewidowana dyrektywa zacznie obowiązywać?

  2) Czy w odniesieniu do kontraktów w realizacji przedsiębiorca będzie zobowiązany od dnia stosowania dyrektywy wypłacić wynagrodzenie w zamian za minimalne stawki płacy czy będzie mógł dokończyć realizację kontraktu na obecnych zasadach wynikających z art. 3 dyrektywy 96/71/WE?

  3) Czy w odniesieniu do kontraktów w realizacji pracodawca będzie zobowiązany zacząć naliczać okres delegowania według zasad dotyczących długoterminowego delegowania? Jeśli tak, od jakiego okresu: od momentu egzekwowania dyrektywy czy od momentu rozpoczęcia kontraktu (czyli wstecz)?

   

  ODPOWIEDŹ KE udzielona przez Komisarz Marianne Thysen:

    Dyrektywa (UE) 2018/957 zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług1 została przyjęta w dniu 28 czerwca 2018 r. Data wejścia w życie dyrektywy to 30 lipca 2018 r.; termin transpozycji przez państwa członkowskie to 30 lipca 2020 r.; państwa członkowskie muszą stosować akty transpozycji od dnia 30 lipca 2020 r.

  W związku z tym krajowe przepisy transponujące dyrektywę będą miały zastosowanie od dnia 30 lipca 2020 r. – zarówno do nowych umów, jak i do umów będących już w realizacji. Podobnie obowiązek wypłacania wynagrodzenia zamiast minimalnych stawek płacy będzie mieć zastosowanie od tego dnia zarówno do nowych umów, jak i do umów będących już w realizacji.

  Zasady naliczania okresu delegowania długoterminowego (12 miesięcy) będą również odnosić się do umów będących już w realizacji, a okres ten będzie naliczany od momentu rozpoczęcia oddelegowania, tj. z mocą wsteczną.

  1 Dz.U. L 173 z 9.7.2018, s. 16.

   

Szkolenia

Z perspektywy ponad 26 – ciu lat doświadczeń w prowadzeniu działalności szkoleniowej wiemy, że udało się nam wypromować i wprowadzić na rynki zagraniczne wiele polskich firm, które nadal korzystają z naszej oferty szkoleniowej.
Z naszych szkoleń korzystają też „nowe" firmy i jesteśmy przekonani, że ich przedstawiciele nauczą się u nas zasad działania na rynkach europejskich i wprowadzą swoje firmy na wybrane rynki zagraniczne, w tym na wymagający ale ciągle atrakcyjny dla nas rynek niemiecki.
Permanentnie zmieniające się warunki świadczenia usług w krajach UE I EOG wymagają okresowej aktualizacji wiedzy, co zapewniamy Państwu na naszych seminariach szkoleniowych.
Szkolenia planowane

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
+48 22 636 34 77
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonakpbunibud@wp.pl
unibud@neostrada.pl