KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76
+48 22 636 34 77

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonakpbunibud@wp.pl
unibud@neostrada.pl

Kontakt

O korporacji

     Korporacja UNI-BUD jest dobrowolnym stowarzyszeniem działającym na rzecz budownictwa, zarejestrowanym od 1991 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000009103. Korporacja ma na celu reprezentowanie członków wobec władz oraz innych organizacji i instytucji, działanie na rzecz tworzenia prawidłowych warunków rozwoju przedsiębiorstw oraz organizowanie pomocy w ich działalności zarówno w kraju jak i za granicą.
     UNI-BUD jest organizacją ogólnopolską, zrzeszającą przedsiębiorców – osoby fizyczne, jako członków zwyczajnych, oraz firmy działające w obszarze szeroko rozumianego sektora budownictwa i pozostałych usług, jako członków wspierających.

     Stowarzyszone firmy oferują bardzo szeroki zakres usług – od projektowania i realizacji obiektów „pod klucz", po różnorodne specjalistyczne usługi jak np. prace hydrotechniczne, tunelowe, instalacyjne, stoczniowe, konserwację zabytków, rewitalizację, prace remontowe, wykończeniowe, wyburzeniowe, usługi sprzętowe, dostawy materiałów i inne usługi.
     Nasi przedsiębiorcy posiadają bogate doświadczenie w eksporcie usług na rynku europejskim; w Niemczech, Norwegii, Francji i innych krajach, gdzie są cenionymi partnerami w realizacji prestiżowych obiektów z zakresu budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, infrastrukturalnego i w/w usług specjalistycznych.

czytaj więcej ... strzalka

strzalka

Cele i metody działania

Podstawowe cele naszego stowarzyszenia:

 • reprezentowanie członków wobec władz, innych organizacji i instytucji w kraju i za granicą
 • działanie na rzecz tworzenia prawidłowych warunków rozwoju przedsiębiorstw
 • organizowanie pomocy w ich działalności w kraju i za granicą
 • promocja i wspieranie firm w ich ekspansji za granicę

Formy przynależności

ludziki
członkowie zwyczajni Członkiem zwyczajnym Korporacji może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, zainteresowana wspieraniem rozwoju nowych form budownictwa...

ludziki2
członkowie wspierający Członkiem wspierającym Korporacji może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, krajowa lub zagraniczna...Czytaj wiecej ...strzalka

ludziki
członkowie honorowi Członkiem honorowym Korporacji może zostać osoba fizyczna, która dzięki swemu działaniu wspiera działalność firm budowlanych lub wpływa na rozwój...

Władze organizacji

Z A R Z Ą D
Prezes Zarządu Reduch–Widelska Barbara,
KPB UNI-BUD

Wiceprezes Zarządu Wróblewski Piotr,
Prezes Zarządu WRO-SYSTEM GmbH

Członek Zarządu Duraj Marcin,
Dyrektor Generalny Marwoj Sp. z o.o.

zobacz cały skład władz organizacji

Aktualności

 • SEMINARIUM SZKOLENIOWE KPB UNI-BUD 8 – 9 czerwca 2018 r., Hotel ALMOND Business SPA Gdańsk

  Nowe tendencje w UE i EOG dotyczące transgranicznego świadczenia usług

  Seminarium czerwcowe to kontynuacja cyklu szkoleń organizowanych przez KPB UNI-BUD w latach 2016 – 2017 dla eksporterów usług, delegujących pracowników do krajów UE i EOG.

  Istotne zmiany wprowadzone do europejskiego porządku prawnego na przestrzeni ostatnich lat (rewizja dyrektywy 96/71/WE dot. delegowania pracowników, rozporządzenia 883/2004 i 987/2009 dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) oraz zamierzenia i projekty planowane na najbliższy czas w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych wymagają przygotowania firm do nowych realiów na rynkach UE i EOG.

  Dlatego też serdecznie zapraszam do Gdańska na drugie w tym roku seminarium szkoleniowe UNI-BUD-u, w czasie którego nasi Prelegenci przedstawią Państwu m.in.:

  • Aktualny stan prawny dot. dyrektywy 96/71/WE oraz rozporządzeń 883/2004 i 987/2009

  • Inne projekty Komisji Europejskiej związane z Pakietem Mobilności Pracy, w tym m.in. powołanie już od 2019 r. Europejskiego Urzędu ds Pracy (ELA)

  • Ewentualne skutki w/w rozwiązań dla przedsiębiorców – eksporterów usług (zmiany przepisów o A1, kontrole, itd.)

  • Najnowsze orzecznictwo dotyczące osób delegowanych za granicę

  • Aktualności z rynku niemieckiego w zakresie prawa i podatków w tym m.in.: zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od towarów i usług VAT oraz kluczowe zagadnienia w związku z opodatkowaniem zakładu i ustaleniem wyniku

  • Aktualności, nowinki, ciekawostki na temat zmian prawa w Polsce dot. prowadzonej przez Was działalności: zmiany w Kodeksie pracy i inne oraz RODO - w delegowaniu i pracy tymczasowej

  W charakterze Prelegentów wystąpią m.in.: Doradczyni Europoseł Danuty Jazłowieckiej – Pani Margareta Przybyła, Pani mecenas Joanna Torbé, Pan mecenas Witold Ulatowski oraz Eksperci z BM Partner- Panowie: Bernhard Westermann, Uwe Komm i jako tłumacz Ewald Sladek.

  W imieniu Prelegentów i własnym – zapraszam na seminarium czerwcowe w Gdańsku, gdzie w pierwszym dniu wysłuchacie interesujących wystąpień zakończonych wieczorem integracyjnym (biesiada kaszubska w Starym Młynie) a w drugim dniu będziecie mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji.

  Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem.

   

  Z pozdrowieniami

  Barbara Reduch-Widelska

  Prezes Zarządu KPB UNI-BUD

   
 • KOMUNIKAT

  Sprawy organizacyjne – Zgromadzenie Ogólne Członków KPB UNI-BUD Warszawa, 25 listopada 2017 r.

  Zgodnie ze Statutem KPB UNI-BUD – Art. 13 punkt 2 – 25 listopada 2017 r. odbyło się w Warszawie doroczne, zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków stowarzyszenia.

  Zgromadzenie Ogólne Członków KPB UNI-BUD po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu, protokółem z kontroli Komisji Rewizyjnej oraz opinią Rady Nadzorczej:
  - przyjęło i zatwierdziło wyniki finansowe stowarzyszenia za 2016 r.
  - przyjęło Uchwałę Zarządu o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2016 r. na działalność statutową stowarzyszenia
  - udzieliło Zarządowi pokwitowania za działalność prowadzoną w 2016 r.

  W drugiej części obrad – Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego dyskutowali o aktualnej sytuacji w gospodarce, w tym w budownictwie oraz o priorytetach i uwarunkowaniach działalności w latach 2018 – 2020.

   

Szkolenia

Z perspektywy ponad 25 – ciu lat doświadczeń w prowadzeniu działalności szkoleniowej wiemy, że udało się nam wypromować i wprowadzić na rynki zagraniczne wiele polskich firm, które nadal korzystają z naszej oferty szkoleniowej.
Z naszych szkoleń korzystają też „nowe" firmy i jesteśmy przekonani, że ich przedstawiciele nauczą się u nas zasad działania na rynkach europejskich i wprowadzą swoje firmy na wybrane rynki zagraniczne, w tym na wymagający ale ciągle atrakcyjny dla nas rynek niemiecki.
Permanentnie zmieniające się warunki świadczenia usług w krajach UE I EOG wymagają okresowej aktualizacji wiedzy, co zapewniamy Państwu na naszych seminariach szkoleniowych.
Szkolenia planowane

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
+48 22 636 34 77
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny otwarcia:
7.30 - 15.30
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonakpbunibud@wp.pl
unibud@neostrada.pl