KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

 PARTNERZY W SZKOLENIACH

• BM Partner Revision GmbH z siedzibą w Düsseldorfie http://www.bmpartner.de/
• Kancelaria Erkiert&Ulatowski z siedzibą w Monachium i Augsburgu http://www.ulatowski.de/
• Lewandowski Advocatenkantoor B.V. z siedzibą w Amsterdamie https://www.adwokat.nl
• Kancelaria Adwokacka Joanna Torbé i Partnerzy z siedzibą w Warszawie http://kancelariaprawopracy.com/
• Kancelaria Radcy Prawnego Bogdan Basarab z siedzibą w Koszalinie
• Minartowicz Rechtsanwalt z siedzibą w Berlinie, www.ra-minartowicz.de
• Kancelaria Adwokacka Spielhofen http://spielhofen.de

 

ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, ZWIĄZKI ZAWODOWE, ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY OD LAT

• Izba Projektowania Budowlanego z siedzibą w Warszawie http://www.ipb.org.pl/
• Polska Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Warszawie https://www.piib.org.pl/
• Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości z siedzibą w Warszawie http://www.kbin.eu/
• Związek Zawodowy Budowlani z siedzibą w Warszawie http://zzbudowlani.pl/
• Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego z siedzibą w Brukseli http://www.fiec.eu/

 

ORGANIZACJE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY NA MOCY PODPISANYCH POROZUMIEŃ LUB JESTEŚMY CZŁONKAMI

  • Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców w Niemczech (VpU) z siedzibą w Monachium http://vpuid.com/O-nas-PL/ - porozumienie o partnerstwie i wzajemnej reprezentacji podpisane 23 listopada 2000 r. 
  • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług z siedzibą w Warszawie http://www.mzhpiu.pl/ - porozumienie o współpracy podpisane 28 września 2011 r.
  • Sekcja Agencji Opieki działająca w ramach Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia z siedzibą w Warszawie http://sao.org.pl/ - porozumienie na rzecz współpracy partnerskiej zawarte 24 stycznia 2017 r.
  • Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl z siedzibą w Warszawie http://przedsiebiorcy.pl/ - KPB UNI-BUD jest Członkiem – Założycielem od 14 września 2015 r.
  • Systemy Informatyczne SYKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie https://sykom.pl-porozumienie na rzecz współpracy partnerskiej zawarte 28 października 2022 r.
  • Bollma INC Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie  - www.bollmainc.com - porozumienie na rzecz współpracy partnerskiej zawarte 25 kwietnia2023   

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl