KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

O korporacji

     Korporacja UNI-BUD jest dobrowolnym stowarzyszeniem działającym na rzecz budownictwa, zarejestrowanym od 1991 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000009103. Korporacja ma na celu reprezentowanie członków wobec władz oraz innych organizacji i instytucji, działanie na rzecz tworzenia prawidłowych warunków rozwoju przedsiębiorstw oraz organizowanie pomocy w ich działalności zarówno w kraju jak i za granicą.
     UNI-BUD jest organizacją ogólnopolską, zrzeszającą przedsiębiorców – osoby fizyczne, jako członków zwyczajnych, oraz firmy działające w obszarze szeroko rozumianego sektora budownictwa i pozostałych usług, jako członków wspierających.

     Stowarzyszone firmy oferują bardzo szeroki zakres usług – od projektowania i realizacji obiektów „pod klucz", po różnorodne specjalistyczne usługi jak np. prace hydrotechniczne, tunelowe, instalacyjne, stoczniowe, konserwację zabytków, rewitalizację, prace remontowe, wykończeniowe, wyburzeniowe, usługi sprzętowe, dostawy materiałów i inne usługi.
     Nasi przedsiębiorcy posiadają bogate doświadczenie w eksporcie usług na rynku europejskim; w Niemczech, Norwegii, Francji i innych krajach, gdzie są cenionymi partnerami w realizacji prestiżowych obiektów z zakresu budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, infrastrukturalnego i w/w usług specjalistycznych.

czytaj więcej ... strzalka

strzalka

Cele i metody działania

Podstawowe cele naszego stowarzyszenia:

 • reprezentowanie członków wobec władz, innych organizacji i instytucji w kraju i za granicą
 • działanie na rzecz tworzenia prawidłowych warunków rozwoju przedsiębiorstw
 • organizowanie pomocy w ich działalności w kraju i za granicą
 • promocja i wspieranie firm w ich ekspansji za granicę

Formy przynależności

ludziki
członkowie zwyczajni Członkiem zwyczajnym Korporacji może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, zainteresowana wspieraniem rozwoju nowych form budownictwa...

ludziki2
członkowie wspierający Członkiem wspierającym Korporacji może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, krajowa lub zagraniczna...Czytaj wiecej ...strzalka

ludziki
członkowie honorowi Członkiem honorowym Korporacji może zostać osoba fizyczna, która dzięki swemu działaniu wspiera działalność firm budowlanych lub wpływa na rozwój...

Władze organizacji

Z A R Z Ą D
Prezes Zarządu Reduch–Widelska Barbara,
KPB UNI-BUD

Wiceprezes Zarządu Wróblewski Piotr,
Prezes Zarządu WRO-SYSTEM GmbH

Członek Zarządu Duraj Marcin,
Dyrektor Generalny Marwoj Sp. z o.o.

zobacz cały skład władz organizacji

Aktualności

 • dot. delegowania pracowników - aktualności

  • Wyrok NSA z 29 listopada 2018 r. Sygnatura Akt. II FSK 799/18, w którym NSA mimo utrwalonej już linii orzeczniczej uznał, że zakwaterowanie delegowanych pracowników za granicą nie leży jedynie w interesie pracodawcy ale i w interesie pracowników. W orzeczeniu przypomniano też orzeczenie SN, który stwierdził, że zakwaterowanie pracownika w miejscu wykonywania pracy, poza miejscem stałego pobytu, nie jest związane z samym procesem pracy, lecz służy też realizacji poza pracowniczych potrzeb życiowych i socjalnych. Stwierdzono również, że zakwaterowanie w tym przypadku to klasyczny przykład nieodpłatnego świadczenia.

  Reasumując -  pracownicy delegowani muszą płacić PIT od zakwaterowania „fundowanego” im przez pracodawcę. Zwolnione z podatku są tylko koszty noclegu do 500 zł/ m-ąc a pozostała różnica jest przychodem pracownika.

   

  • Europejski Urząd ds. Pracy /ELA/ - stan aktualny, kalendarz
   Nawiązując do prezentacji Pani Europosłanki Danuty Jazłowieckiej na naszym listopadowym seminarium w Warszawie informujemy, że niestety na razie prace nad tym projektem zmierzają w złym kierunku. Do projektu dającego nowej organizacji ELA bardzo szerokie kompetencje uwagi zgłaszali: Polska, Rumunia i Węgry oraz część delegacji niemieckiej i austriackiej. Uważali oni – podobnie jak my w czasie dyskusji na seminarium – że nowy urząd /ELA/ powinien pełnić przede wszystkim funkcję informacyjną i doradczą a nie kontrolną o bardzo rozbudowanych kompetencjach w tym zakresie.
   Więcej informacji znajdziecie w Artykule „Tajemnicza ELA niepokoi przedsiębiorców": z dzisiejszej Gazety Prawnej: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1386850,uprawnienia-europejskiego-urzedu-pracy.html
   Przed nami są jeszcze negocjacje Europarlamentu z Radą, czyli Przedstawicielami Rządów a ostateczne przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę UE ma nastąpić w kwietniu 2019 r.
   
 • KOMUNIKAT

  Sprawy organizacyjne – Zgromadzenie Ogólne Członków KPB UNI-BUD Warszawa, 17 listopada 2018 r.

  Zgodnie ze Statutem KPB UNI-BUD – Art. 13 punkt 2 – 17 listopada 2018 r. odbyło się w Warszawie doroczne, zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia.

  Zgromadzenie Ogólne Członków KPB UNI-BUD po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu, protokółem z kontroli Komisji Rewizyjnej oraz opinią Rady Nadzorczej:
  - przyjęło i zatwierdziło wyniki finansowe stowarzyszenia za 2017 r.
  - przyjęło Uchwałę Zarządu o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2017 r. na działalność statutową stowarzyszenia
  - udzieliło Zarządowi pokwitowania za działalność prowadzoną w 2017 r.

  W drugiej części obrad – Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego dyskutowali o aktualnej sytuacji w gospodarce, w tym w budownictwie oraz o priorytetach i uwarunkowaniach działalności stowarzyszenia w latach 2019 – 2020, w tym m.in. o programie szkoleniowym na 2019 rok.

   

Szkolenia

Z perspektywy ponad 26 – ciu lat doświadczeń w prowadzeniu działalności szkoleniowej wiemy, że udało się nam wypromować i wprowadzić na rynki zagraniczne wiele polskich firm, które nadal korzystają z naszej oferty szkoleniowej.
Z naszych szkoleń korzystają też „nowe" firmy i jesteśmy przekonani, że ich przedstawiciele nauczą się u nas zasad działania na rynkach europejskich i wprowadzą swoje firmy na wybrane rynki zagraniczne, w tym na wymagający ale ciągle atrakcyjny dla nas rynek niemiecki.
Permanentnie zmieniające się warunki świadczenia usług w krajach UE I EOG wymagają okresowej aktualizacji wiedzy, co zapewniamy Państwu na naszych seminariach szkoleniowych.
Szkolenia planowane

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl