KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ CZŁONKIEM KPB UNI-BUD?

ponieważ

UNI-BUD to nowoczesna, kreatywna i skuteczna organizacja, która pomoże Wam odnieść sukces w działalności gospodarczej w kraju i za granicą, która m.in.:

  • reprezentuje interesy gospodarcze Członków wobec organów państwowych oraz organizacji i instytucji krajowych i zagranicznych
  • zapewnia zrzeszonym firmom pomoc i wsparcie w ich działalności krajowej i zagranicznej
  • integruje środowiska branżowe i specjalistyczne, w tym eksporterów usług – uczestniczy w licznych projektach w kraju i za granicą, organizuje szkolenia, współpracuje z innymi organizacjami
  • ułatwia nawiązywanie kontaktów w kraju i za granicą
  • poszukuje nowych form działalności, które stanowiłyby odpowiedź na zmieniające się warunki funkcjonowania firm w kraju i za granicą oraz na oczekiwania i postulaty przedsiębiorców

Zapraszamy do współpracy – więcej informacji w zakładce „O Korporacji”.

 

Członkowie zwyczajni
Członkiem zwyczajnym Korporacji może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, zainteresowana wspieraniem rozwoju nowych form budownictwa i branż pokrewnych oraz transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników (Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym Biurem).

 

Członkowie wspierający
Członkiem wspierającym Korporacji może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, krajowa lub zagraniczna, zainteresowana merytoryczną działalności Korporacji i deklarująca finansowe poparcie na rzecz Korporacji. Podmiot gospodarczy może wnioskować o przyjęcie do Korporacji w charakterze członka wspierającego, bez wprowadzania swego przedstawiciela w poczet członków zwyczajnych, podając przy tym nazwisko osoby delegowanej do kontaktów z Korporacją (Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym Biurem).

 

Członkowie honorowi
Członkiem honorowym Korporacji może zostać osoba fizyczna, która dzięki swemu działaniu wspiera działalność firm budowlanych lub wpływa na rozwój przedsiębiorczości w Polsce oraz seniorzy o bogatym doświadczeniu, związani z naszą branżą. Decyzję o nadaniu tytułu członka honorowego Korporacji podejmuje Rada Nadzorcza Korporacji.

 

Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Korporacji przysługuje tylko członkom zwyczajnym. Członkostwo zwyczajne jako jedyna forma przynależności do Korporacji jest zarezerwowane wyłącznie dla osób nie reprezentujących podmiotów gospodarczych, których obecność w KPB UNI-BUD podnosi jej rangę i służy wszystkim jej członkom.

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl