KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

   Korporacja UNI-BUD jest dobrowolnym stowarzyszeniem działającym na rzecz budownictwa, zarejestrowanym od 1991 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000009103. Korporacja ma na celu reprezentowanie członków wobec władz oraz innych organizacji i instytucji, działanie na rzecz tworzenia prawidłowych warunków rozwoju przedsiębiorstw oraz organizowanie pomocy w ich działalności zarówno w kraju jak i za granicą.

   UNI-BUD jest organizacją ogólnopolską, zrzeszającą przedsiębiorców – osoby fizyczne, jako członków zwyczajnych, oraz firmy działające w obszarze szeroko rozumianego sektora budownictwa i pozostałych usług, jako członków wspierających. Stowarzyszone firmy oferują bardzo szeroki zakres usług – od projektowania i realizacji obiektów „pod klucz", po różnorodne specjalistyczne usługi jak np. prace hydrotechniczne, tunelowe, instalacyjne, stoczniowe, konserwację zabytków, rewitalizację, prace remontowe, wykończeniowe, wyburzeniowe, usługi sprzętowe, dostawy materiałów i inne usługi.

   Nasi przedsiębiorcy posiadają bogate doświadczenie w eksporcie usług na rynku europejskim; w Niemczech, Norwegii, Francji i innych krajach, gdzie są cenionymi partnerami w realizacji prestiżowych obiektów z zakresu budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, infrastrukturalnego i w/w usług specjalistycznych.

Jako organizacja zapewniamy naszym członkom:

  • Stały serwis informacyjny na temat regulacji prawnych, podatkowych i technicznych dotyczących świadczenia usług w kraju i UE ze szczególnym uwzględnieniem zasad świadczenia usług w krajach UE (Niemcy, Norwegia, Holandia, Finlandia, Francja, Austria, itd.)
  • Doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów występujących w działalności krajowej i zagranicznej firmy, w tym pomoc w nawiązywaniu kontaktów z rzeczoznawcami, adwokatami, doradcami podatkowymi, organizacjami branżowymi, agencjami i firmami w kraju i za granicą.
  • Preferencyjne warunki udziału w konferencjach, seminariach, szkoleniach i misjach gospodarczych organizowanych przez UNI-BUD
  • Możliwość udziału w organizowanych na życzenie firm „dniach otwartych" z udziałem prawników, doradców podatkowych i innych ekspertów z wybranej dziedziny.
  • Promocję firmy (usługi, produktu, wyrobu) w Polsce i krajach UE poprzez ścisłe kontakty i wieloletnią współpracę z europejskimi organizacjami branżowymi oraz udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych i spotkaniach dwustronnych
  • Podstawowe informacje na temat wybranych rynków europejskich
  • Okresową wysyłkę analiz, informacji zbiorczych i ekspertyz ważnych i przydatnych w prowadzonej działalności w kraju i za granicą

Nasza specjalizacja to promocja polskich firm na rynkach zagranicznych.
  

   Posiadamy bogate – ponad 31 –  letnie – doświadczenie w tym zakresie. Zorganizowaliśmy ponad 160 konferencji, seminariów, szkoleń i misji gospodarczych, w których uczestniczyło około 18.750 tyś osób, głównie przedsiębiorców reprezentujących małe i średnie firmy. W prowadzonej działalności szkoleniowej i doradczej korzystamy z wiedzy i doświadczenia ekspertów reprezentujących europejskie organizacje branżowe, federacje, stowarzyszenia i związki. Naszymi partnerami są też kancelarie prawne i biura doradztwa podatkowego w kraju i za granicą (w Niemczech, Holandii, Norwegii, Austrii, itd.).
   Częste zmiany ogólnych zasad świadczenia usług w krajach UE i EOG oraz specyfika regulacji „narodowych" to duże wyzwanie dla przedsiębiorców - eksporterów usług.
Systematycznie prowadzona od lat przez UNI-BUD działalność szkoleniowa przyniosła pożądane rezultaty.
   Dobrze przygotowane firmy świadczą usługi eksportowe w sposób bezpieczny, zgodny z prawem i efektywny- promując przy tym polskie firmy a tym samym polską gospodarkę.
   Z perspektywy ponad 31 –  lat doświadczeń w prowadzeniu działalności szkoleniowej wiemy, że udało się nam wypromować i wprowadzić na rynki zagraniczne wiele polskich firm, które nadal korzystają z naszej oferty szkoleniowej.
   Ale z naszych szkoleń korzystają też „nowe" firmy i jesteśmy przekonani, że ich przedstawiciele nauczą się u nas zasad działania na rynkach europejskich i wprowadzą swoje firmy na wybrane rynki zagraniczne, w tym na wymagający ale ciągle atrakcyjny dla nas rynek niemiecki.
   UNI-BUD wspiera firmy członkowskie szkoląc kadrę, ułatwiając nawiązywanie kontaktów oraz podejmując wszelkie działania mające na celu wzmocnienie ich konkurencyjności w kraju i za granicą. Stara się również być organizacją nowoczesną i otwartą na zachodzące w polskiej i europejskiej gospodarce zmiany i elastycznie reagować na potrzeby i oczekiwania zrzeszonych przedsiębiorców.

   Wszystkich zainteresowanych naszą organizacją zapraszamy do współpracy. Jesteśmy do Waszej dyspozycji w biurze przy ul. Zagórnej 12 lok. 1, gdzie na umówionym wcześniej spotkaniu, udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat zasad i warunków wstąpienia do Korporacji oraz przekażemy materiały informacyjne (statut, deklarację, katalog firmowy). Jeśli nie mogą Państwo przybyć osobiście prosimy przesłać fax, e-mail lub zwrócić się do nas telefonicznie, z prośbą o przesłanie pocztą w/w materiałów.

Barbara Reduch-Widelska
Prezes Zarządu KPB UNI-BUD

 

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl