KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76
+48 22 636 34 77

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonakpbunibud@wp.pl
unibud@neostrada.pl

Kontakt

Seminarium szkoleniowe, które odbyło się w dniach 16 – 17 marca w Warszawie to pierwsze z tegorocznego cyklu szkoleń organizowanych pod hasłem „Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług – aktualny stan prawny regulujący transgraniczne świadczenie usług i delegowanie pracowników do UE i EOG”

Nasi Prelegenci w swoich prezentacjach 16 marca b.r. omówili m.in. następujące tematy:

  • Aktualny stan prac nad projektami rozporządzeń PE i Rady 883/2004 i 987/2009 oraz dyrektywą 96/71/WE

  • Nowe uwarunkowania prawne dotyczące delegowania i transgranicznego świadczenia usług w Niemczech

  • Leasing personalny i konsekwencje wynikające ze zmiany przepisów

  • Aktualności w zakresie podatków w Niemczech


Spotkanie 16 marca b.r. zakończyło się dyskusją Prelegentów, Ekspertów i Praktyków o planowanych zmianach prawa w zakresie delegowania do krajów EU i EOG a swobodą świadczenia usług oraz szansach i perspektywach dla polskich firm.

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali prezentacje poszczególnych Prelegentów.
Zgodnie z przyjętą praktyką – w drugim dniu zajęć odbyły się konsultacje indywidualne z Prelegentami i Ekspertami, co umożliwiło uczestnikom omówienie w trybie poufnym problemów występujących w ich firmach w zakresie transgranicznego świadczenia usług.

Pierwsze tegoroczne seminarium szkoleniowe UNI-BUD-u – organizowane w ramach cyklu

„Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług – aktualny stan prawny regulujący transgraniczne świadczenie usług i delegowanie pracowników do UE i EOG”

odbędzie się w Warszawie, 16 – 17 marca 2018 r.


Warszawa 24 – 25 listopad 2017 r.

Seminarium szkoleniowe, które odbyło się w dniach 24 – 25 listopada w Warszawie to ostatnie z tegorocznego cyklu szkoleń organizowanych pod hasłem "Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług - zmiany prawa, zagrożenia, perspektywy dla eksporterów usług”.

Warszawa, Sangate Hotel Airport, 24 - 25 listopada 2017 r.


Szczecin 26 – 27 maja 2017 r.


Seminarium szkoleniowe w Szczecinie to drugie z tegorocznego cyklu szkoleń organizowanych pod hasłem "Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług - zmiany prawa, zagrożenia i perspektywy dla polskich firm na 2017 rok i lata dalsze".

PROGRAM SEMINARIUM KPB UNI-BUD
26-27 maja 2017 r., Szczecin


26 maja 2017 r. (piątek)

10.30 – 11.30 – rejestracja Uczestników, kawa powitalna

11.30 – 12.00 – Wprowadzenie – Barbara Reduch-Widelska, Prezes Zarządu KPB UNI-BUD, Warszawa

PROGRAM
seminarium KPB UNI-BUD, 10 – 11 marca 2017 r.,
hotel Novotel Centrum Warszawa, ul. Marszałkowska 94/98


10 marca 2017 r. (piątek)

10.00 – 14.00 – KONSULTACJE Z PRZEDSTAWICIELAMI ZUS W GABINECIE NA I PIĘTRZE

10.30 – 11.30 – rejestracja Uczestników, kawa powitalna

11.30 – 13.30

PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE UNIJNYM I POLSKIM DETERMINUJĄCE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG W KRAJACH UE

16 września 2016 r., Zakopane


16 września 2016 r. w Zakopanem odbyło się spotkanie jubileuszowe naszego stowarzyszenia.

Wśród znakomitych Gości znaleźli się m.in. Założyciele i Wieloletni Członkowie KPB UNI-BUD , byli Ministrowie Budownictwa: Jerzy Bajszczak i Andrzej Bratkowski, Przewodniczący ZZ Budowlani – Pan Zbigniew Janowski, Przedstawiciele liczących się organizacji branżowych: Wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Stefan Czarniecki, Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług oraz Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PrzedsiębiorcyPL– Pan Robert Składowski oraz wielu równie znakomitych Gości. Wśród Uczestników spotkania nie zabrakło również współpracujących z nami od lat wspaniałych Prelegentów oraz Przedstawicieli firm uczestniczących nieprzerwanie od lat w naszych szkoleniach.

PROGRAM SEMINARIUM KPB UNI-BUD 

16 września 2016 r., Zakopane 

 

11.00 – 11.30 – rejestracja Uczestników

11.30 – 12.00

 

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM


11 – 12 marca 2016 r., Warszawa, hotel Shertaton

 

11 marca 2016 r. (piątek) – godz. 11.30 – 17.30

1. Przegląd aktualnie obowiązujących i planowanych regulacji prawnych w zakresie delegowania i ich wpływ na warunki świadczenia usług w krajach UE i EOG

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
+48 22 636 34 77
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny otwarcia:
7.30 - 15.30
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonakpbunibud@wp.pl
unibud@neostrada.pl