KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76
+48 22 636 34 77

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonakpbunibud@wp.pl
unibud@neostrada.pl

Kontakt

Warszawa 24 – 25 listopad 2017 r.

Seminarium szkoleniowe, które odbyło się w dniach 24 – 25 listopada w Warszawie to ostatnie z tegorocznego cyklu szkoleń organizowanych pod hasłem "Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług - zmiany prawa, zagrożenia, perspektywy dla eksporterów usług”.

Istotne zmiany prawa mające wpływ na ograniczenie swobody świadczenia usług w krajach UE i EOG (dyrektywa 96/71/WE dot. delegowania pracowników oraz rozporządzenia PE i Rady 883/2004 i 987/2009 dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) – wymagają przygotowania firm – eksporterów usług do nowych, niekorzystnych warunków świadczenia usług i wyboru optymalnej strategii eksportowej na rynki UE, w tym szczególnie do Niemiec, największego odbiorcy naszych usług. I dlatego też nasi Prelegenci w swoich wystąpieniach położyli nacisk na te aspekty działalności eksporterów usług, które wymagają zweryfikowania dotychczasowych modeli funkcjonowania firm oraz wypracowania i wdrożenia nowych form świadczenia usług na rynkach UE i EOG.

Nasi Prelegenci w swoich prezentacjach 24 listopada b.r. omówili m.in. następujące tematy:

  • Stan prac nad projektem rewizji dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania
  • Stan prac nad rozporządzeniami 883/2004 i 987/2009 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  • Planowane zmiany prawa w zakresie delegowania w UE i w Niemczech
  • Aktualne wskazówki podatkowe za rok 2017 dotyczące podatku dochodowego, VAT i podatku od wynagrodzeń w Niemczech
  • Nowe modele działalności polskich eksporterów usług w świetle zmian zachodzących w prawie unijnym i prawie niemieckim
  • Zmiany przepisów dla leasingu personalnego i wynikające z nich konsekwencje
  • Prezentacja platformy elektronicznej generującej druki A1 (delegowanie)

 

Spotkanie 24 listopada b.r. zakończyło się dyskusją Prelegentów, Ekspertów i Praktyków o perspektywach, szansach i zagrożeniach na rynku usług Unii Europejskiej oraz o potrzebie wyboru optymalnej formy prawnej działalności w krajach UE z uwzględnieniem zmian prawa w UE i w Polsce.
Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali prezentacje poszczególnych Prelegentów oraz wyczerpujące materiały dodatkowe przygotowane przez organizatorów, w tym m.in.: opinie organizacji europejskich na temat planowanych zmian prawa w zakresie transgranicznego świadczenia usług i delegowania (w/w dyrektyw i rozporządzeń unijnych) oraz syntetyczne zestawienie planowanych zmian prawa w UE i w Polsce, które w znacznym stopniu determinują warunki świadczenia usług w UE i EOG
Po pracowitym dniu – kilkugodzinnym szkoleniu – Uczestnicy seminarium wzięli udział w Wielkiej Gali „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”, w czasie której mieli możliwość kontynuacji dyskusji oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Relację z Gali znajdą Państwo pod linkiem: http://www.przedsiebiorcy.pl/news/205-wielka-gala-sylwetki-i-marki-polskiej-gospodarki-2.html
Zgodnie z przyjętą praktyką – w drugim dniu zajęć odbyły się konsultacje indywidualne z Prelegentami i Ekspertami, co umożliwiło uczestnikom omówienie w trybie poufnym problemów występujących w ich firmach w zakresie transgranicznego świadczenia usług.

 

Ramowy program seminarium

Warszawa, Sangate Hotel Airport, 24 - 25 listopada 2017 r.


Szczecin 26 – 27 maja 2017 r.


Seminarium szkoleniowe w Szczecinie to drugie z tegorocznego cyklu szkoleń organizowanych pod hasłem "Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług - zmiany prawa, zagrożenia i perspektywy dla polskich firm na 2017 rok i lata dalsze".

PROGRAM SEMINARIUM KPB UNI-BUD
26-27 maja 2017 r., Szczecin


26 maja 2017 r. (piątek)

10.30 – 11.30 – rejestracja Uczestników, kawa powitalna

11.30 – 12.00 – Wprowadzenie – Barbara Reduch-Widelska, Prezes Zarządu KPB UNI-BUD, Warszawa

PROGRAM
seminarium KPB UNI-BUD, 10 – 11 marca 2017 r.,
hotel Novotel Centrum Warszawa, ul. Marszałkowska 94/98


10 marca 2017 r. (piątek)

10.00 – 14.00 – KONSULTACJE Z PRZEDSTAWICIELAMI ZUS W GABINECIE NA I PIĘTRZE

10.30 – 11.30 – rejestracja Uczestników, kawa powitalna

11.30 – 13.30

PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE UNIJNYM I POLSKIM DETERMINUJĄCE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG W KRAJACH UE

16 września 2016 r., Zakopane


16 września 2016 r. w Zakopanem odbyło się spotkanie jubileuszowe naszego stowarzyszenia.

Wśród znakomitych Gości znaleźli się m.in. Założyciele i Wieloletni Członkowie KPB UNI-BUD , byli Ministrowie Budownictwa: Jerzy Bajszczak i Andrzej Bratkowski, Przewodniczący ZZ Budowlani – Pan Zbigniew Janowski, Przedstawiciele liczących się organizacji branżowych: Wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Stefan Czarniecki, Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług oraz Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PrzedsiębiorcyPL– Pan Robert Składowski oraz wielu równie znakomitych Gości. Wśród Uczestników spotkania nie zabrakło również współpracujących z nami od lat wspaniałych Prelegentów oraz Przedstawicieli firm uczestniczących nieprzerwanie od lat w naszych szkoleniach.

PROGRAM SEMINARIUM KPB UNI-BUD 

16 września 2016 r., Zakopane 

 

11.00 – 11.30 – rejestracja Uczestników

11.30 – 12.00

 

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM


11 – 12 marca 2016 r., Warszawa, hotel Shertaton

 

11 marca 2016 r. (piątek) – godz. 11.30 – 17.30

1. Przegląd aktualnie obowiązujących i planowanych regulacji prawnych w zakresie delegowania i ich wpływ na warunki świadczenia usług w krajach UE i EOG

KRÓTKA RELACJA Z SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO KPB UNI-BUD


 

Warszawa, 27 – 28 listopada 2015 r.

Seminarium szkoleniowe w Warszawie to podsumowanie tegorocznego cyklu szkoleń organizowanego pod hasłem „Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług – konieczność wyboru optymalnej strategii na 2016 rok i lata dalsze”.

Szkolenie realizowane jest we współpracy z :

  • BM Partner Revision GmbH
  • Kancelarią Erkiert&Ulatowski
  • Polish Chamber of Commerce in The Netherlands

PROGRAM
seminarium szkoleniowego KPB UNI-BUD


Warszawa, 27 – 28 listopad 2015 r., Sofitel Warsaw Victoria

27 listopada 2015 r. (piątek) – 11.30 – 19.30

11.00 – 11.30 – rejestracja uczestników, kawa powitalna

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
+48 22 636 34 77
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny otwarcia:
7.30 - 15.30
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonakpbunibud@wp.pl
unibud@neostrada.pl