KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

Ramowy program Konferencji

Warszawa, 20-21 marca 2020 r.

Wsparcie ekspansji zagranicznej polskich firm na przykładzie rynku niemieckiego  z uwzględnieniem problematyki przejęć i sukcesji oraz zmian prawa unijnego

 

Najważniejsze zmiany prawne i organizacyjne regulujące transgraniczne świadczenie usług i delegowanie pracowników do krajów UE i EOG i ich wpływ na warunki świadczenia usług:

  • Wejście w życie 30 lipca 2020 zmian w delegowaniu (zrewidowana dyrektywa)
  • Prace nad koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego
  • Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął działalność operacyjną
  • Nowe inicjatywy: europejskie ramy dla płacy minimalnej etc.

REF:       Margareta Przybyła- ekspert ds. Europejskich, Bruksela

Marek Benio – Wiceprezes- Inicjatywa Mobilności Pracy, Kraków,

 

  • Zasady ogólne , zakres merytoryczny i wybrane zagadnienia prawno-podatkowe związane z wdrożeniem do niemieckiego porządku prawnego dyrektywy 2018/957/UE.

 

  • Syntetyczne omówienie nowej niemieckiej ustawy AEntG -najważniejsze zmiany i ich wpływ na warunki delegowania
  • Zasady i warunki użyczania Pracownika do branży budowlanej
  • Aktualne tematy i problemy firm- wnioski i rekomendacje dla eksporterów usług

REF: Mecenas Georg Erkiert, Adwokat w Kancelarii Erkiert& Ulatowski, Augsburg

  • Ekspansja zagraniczna polskich firm na przykładzie rynku niemieckiego -propozycje rozwiązań legislacyjnych , organizacyjnych i finansowych
  • Rewolwingowy plafon gwarancyjny i warunki ramowe otrzymania limitu gwarancyjnego
  • Produkty finansowania handlu zagranicznego uwzględniające rynek niemiecki
  • Produkty treasury Produkty z obszaru finansowania strukturalnego
  • Wsparcie ekspansji kapitałowej polskich firm na przykładzie Niemiec
  • Wsparcie PAIH dla polskich przedsiębiorców na przykładzie rynku niemieckiego
  • Potencjał rynku niemieckiego przy przejęciach oraz sukcesji, problematyka przejęć i sukcesji oraz szanse dla polskich przedsiębiorców
  • Możliwości finansowania i programy wsparcia dla polskich firm na przykładzie Saksonii i Bawarii.

REF:  Przedstawiciele BGK z Departamentów Bankowości Transakcyjnej (DBT), Rynków  Finansowych i  Sprzedaży (DRFS), Finansowania Strukturalnego (DFS) oraz Eksperci z Fundusz Ekspansji Zagraniczne (FEZ), Kancelarii Prawnej CMS, Berlin (CMS), GTAI, Invest Region Leipzig Gmbt .

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl