KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

Podstawowe cele naszego stowarzyszenia:

 • reprezentowanie członków wobec władz, innych organizacji i instytucji w kraju i za granicą
 • działanie na rzecz tworzenia prawidłowych warunków rozwoju przedsiębiorstw
 • organizowanie pomocy w ich działalności w kraju i za granicą
 • promocja i wspieranie firm w ich ekspansji za granicę

 

Statutowe cele Korporacji realizowane są m.in. poprzez:

 • wyrażanie stanowiska i przedstawianie opinii w sprawach dotyczących polityki gospodarczej państwa w dziedzinie budownictwa i branż pokrewnych
 • doradztwo prawne, organizacyjne, finansowe i techniczne dla firm członkowskich
 • działania na rzecz integracji i powiązań kooperacyjnych firm członkowskich z najlepszymi firmami w kraju i za granicą
 • promowanie nowych rozwiązań i regulacji prawnych, ekonomicznych i technicznych oraz organizacyjnych w budownictwie i dziedzinach pokrewnych
 • prowadzenie działalności szkoleniowej
 • prowadzenie analiz, studiów i badań z zakresu budownictwa w Polsce i w krajach UE
 • prowadzenie aktywnej współpracy z innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju budownictwa i branż pokrewnych w kraju i za granicą

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl